Robin Westin

Rekondtekniker – Servicemarknad

Några av mina kollegor

Jobbar du redan på Borås Bil gruppen?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega.

@borasbil.se